Khách Sạn Beijing – Hà Huy Tập

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3546 688
Trang web http://phuongbacna.vn/
Tọa độ 186.946.066, 10.567.507.619.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Beijing ở đâu?

Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Beijing như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Beijing là:

Khách Sạn Beijing có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Beijing là: http://phuongbacna.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  The Mandarin Homestay - Long Hậu