Khách Sạn Bích Khuê – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 281 Đ. Bùi Thị Xuân, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3821 475
Trang web https://bichkhuehotel-bke.zoombookdirect.com/web/en/?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic&utm_campaign=google_my_business
Tọa độ 119.543.432, 10.844.162.209.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Maison de Charme Hanoi - Hàng Bạc