Khách sạn Bình Minh – Bắc Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9 Trần Phú, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 096 982 22 68
Trang web https://www.facebook.com/binhminhhatinhhotel
Tọa độ 18.338.478, 1.058.952.255

 


Địa chỉ Khách sạn Bình Minh ở đâu?

9 Trần Phú, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Bình Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Bình Minh là:

Khách sạn Bình Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Bình Minh là: https://www.facebook.com/binhminhhatinhhotel

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Minh Hạnh - Quảng C