Khách sạn blue sea quy nhơn – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Q637+RC2, Đường Bùi Tư Toàn, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 091 441 79 29
Trang web
Tọa độ 13.754.505.199.999.900, 10.921.352.619.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn blue sea quy nhơn ở đâu?

Q637+RC2, Đường Bùi Tư Toàn, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn blue sea quy nhơn như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn blue sea quy nhơn là:

Khách sạn blue sea quy nhơn có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn blue sea quy nhơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Trúc Giang 2 - Phường 2