Khách sạn Bolero – Hoà Khánh Bắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 118 Nguyễn Chánh, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 583 83 49
Trang web https://www.facebook.com/bolerohoteldanang/
Tọa độ 160.859.386, 10.815.239.389.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Bolero ở đâu?

118 Nguyễn Chánh, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Bolero như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Bolero là:

Khách sạn Bolero có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Bolero là: https://www.facebook.com/bolerohoteldanang/

Hình ảnh

Xem thêm:  Galaxy Hotel - Trần Phú