Khách Sạn Căn Hộ Yến Vy – Bình Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18/7 Trần Văn Ơn, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Đinhj, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 6294 234
Trang web http://yenvyhotel.com/
Tọa độ 137.559.452, 1.092.161.331

 


Địa chỉ Khách Sạn Căn Hộ Yến Vy ở đâu?

18/7 Trần Văn Ơn, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Đinhj, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Căn Hộ Yến Vy như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Căn Hộ Yến Vy là:

Khách Sạn Căn Hộ Yến Vy có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Căn Hộ Yến Vy là: http://yenvyhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cho thuê xe máy Kim Liên - Cầu Đất