Khách Sạn Cao Minh – Bắc Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 209 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3889 559
Trang web http://caominhhotel.com/
Tọa độ 174.958.879, 1.066.247.599

 


Địa chỉ Khách Sạn Cao Minh ở đâu?

209 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Cao Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Cao Minh là:

Khách Sạn Cao Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Cao Minh là: http://caominhhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hanoi Le Jardin Hotel & Spa - Trúc Bạch