Khách sạn Capella Đà Nẵng – Bắc Mỹ Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10-12 Phan Tôn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 364 00 60
Trang web
Tọa độ 16.052.791.199.999.900, 10.824.602.859.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Capella Đà Nẵng ở đâu?

10-12 Phan Tôn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Capella Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Capella Đà Nẵng là:

Khách sạn Capella Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Capella Đà Nẵng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phuoc Trang Hotel Dalat - Phường 6