Khách sạn Ciao Bella – TT. Tam Đảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ dốc Tam Đảo, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3824 559
Trang web
Tọa độ 21.454.129.599.999.900, 10.564.645.979.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Ciao Bella ở đâu?

dốc Tam Đảo, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ciao Bella như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ciao Bella là:

Khách sạn Ciao Bella có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Ciao Bella là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hoa Sim - Chi Lăng