Khách Sạn Đà Giang – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 26B Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3820 179
Trang web
Tọa độ 130.855.911, 1.092.971.883

 


Địa chỉ Khách Sạn Đà Giang ở đâu?

26B Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Đà Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Đà Giang là:

Khách Sạn Đà Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Đà Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Anh Dũng - Tỉnh Ninh Bình