Khách sạn Đà Nẵng – Thạch Thang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 122 Nguyễn Du, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 501 87 10
Trang web https://iif.vn/
Tọa độ 160.791.912, 1.082.174.989

 


Địa chỉ Khách sạn Đà Nẵng ở đâu?

122 Nguyễn Du, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Đà Nẵng là:

Khách sạn Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Đà Nẵng là: https://iif.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  NewDay Hotel Thái Bình - Bình Minh