Khách Sạn Đế Vương – Phường Mỹ Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 20 Tắc Thầy Cai, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 81107, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3872 839
Trang web https://www.facebook.com/Khachsandevuong/
Tọa độ 104.565.167, 1.056.500.678

 


Địa chỉ Khách Sạn Đế Vương ở đâu?

20 Tắc Thầy Cai, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 81107, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Đế Vương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Đế Vương là:

Khách Sạn Đế Vương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Đế Vương là: https://www.facebook.com/Khachsandevuong/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đông Á 1 - Phan Đình Phùng