Khách sạn Diamond Bạc Liêu – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 36 Trần Huỳnh, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3666 665
Trang web
Tọa độ 9.292.945.399.999.990, 1.057.192.857

 


Địa chỉ Khách sạn Diamond Bạc Liêu ở đâu?

Số 36 Trần Huỳnh, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Diamond Bạc Liêu như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Diamond Bạc Liêu là:

Khách sạn Diamond Bạc Liêu có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Diamond Bạc Liêu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Homestay PHONG VŨ NAM DU - An Sơn