Khách sạn Đồng Xanh – Khóm Hoà Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 227 Đ. Nguyễn Tri Phương, Khóm Hoà Bình, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3869 555
Trang web
Tọa độ 10.697.676.399.999.900, 1.051.263.539

 


Địa chỉ Khách sạn Đồng Xanh ở đâu?

227 Đ. Nguyễn Tri Phương, Khóm Hoà Bình, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Đồng Xanh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Đồng Xanh là:

Khách sạn Đồng Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Đồng Xanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoàng Yến Canary Hotel - Hải Cảng