Khách sạn Dream Bắc Ninh – Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Võ Cường 11, Khu dãn dân Hòa Đình, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 6285 555
Trang web
Tọa độ 211.711.361, 1.060.557.461

 


Địa chỉ Khách sạn Dream Bắc Ninh ở đâu?

Đường Võ Cường 11, Khu dãn dân Hòa Đình, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Dream Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Dream Bắc Ninh là:

Khách sạn Dream Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Dream Bắc Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sapa Auberge Hotel - TT. Sa Pa