Khách sạn Đức Trung – P. Hợp giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 85 Bế Văn Đàn, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 3853 424
Trang web
Tọa độ 226.624.278, 1.062.579.524

 


Địa chỉ Khách sạn Đức Trung ở đâu?

85 Bế Văn Đàn, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Đức Trung như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Đức Trung là:

Khách sạn Đức Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Đức Trung là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Kien Cuong Hotel & Apartments - P. Hải Tân