Khách sạn Gia Huy – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 179 Phú Lợi, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3627 234
Trang web
Tọa độ 95.974.302, 1.059.653.706

 


Địa chỉ Khách sạn Gia Huy ở đâu?

179 Phú Lợi, Phường 2, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Gia Huy như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Gia Huy là:

Khách sạn Gia Huy có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Gia Huy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Phuong Dong - An Phú