Khách sạn Gia Lê – Tam Đảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 091 820 05 88
Trang web
Tọa độ 214.573.097, 10.564.543.909.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Gia Lê ở đâu?

TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Gia Lê như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Gia Lê là:

Khách sạn Gia Lê có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Gia Lê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hoàng Gia Sơn La - P. Quyết Thắng