Khách sạn Gia Thành Đạt – Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 405 Hùng Vương, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0854 839 777
Trang web http://giathanhdathotel.com/
Tọa độ 151.209.486, 1.087.866.693

 


Địa chỉ Khách sạn Gia Thành Đạt ở đâu?

405 Hùng Vương, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Gia Thành Đạt như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Gia Thành Đạt là:

Khách sạn Gia Thành Đạt có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Gia Thành Đạt là: http://giathanhdathotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Lam Sơn - Khách Sạn Gía Rẻ Vũng Tàu - Phường 1