Khách Sạn Green Ferry – Vĩnh Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 76 Đ. Vĩnh Phú 17A, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 950 50 51
Trang web
Tọa độ 10.870.372.699.999.900, 10.670.307.389.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Green Ferry ở đâu?

76 Đ. Vĩnh Phú 17A, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Green Ferry như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Green Ferry là:

Khách Sạn Green Ferry có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Green Ferry là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HOÀNG TRUNG HOTEL CÔ TÔ - Khu 3