Khách Sạn Hà Anh – Phường Hàm Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 91 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3741 788
Trang web http://www.haanhhotel.com/defaulten.asp
Tọa độ 109.482.599, 10.820.340.689.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hà Anh ở đâu?

91 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hà Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hà Anh là:

Khách Sạn Hà Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hà Anh là: http://www.haanhhotel.com/defaulten.asp

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Diamond - Đông Khê