Khách sạn Hải Đăng – Thu Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 230 Đường Nguyễn Sư Hồi, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 091 583 25 36
Trang web https://khach-san-hai-ang.business.site/
Tọa độ 18.804.582.999.999.900, 1.057.241.351

 


Địa chỉ Khách sạn Hải Đăng ở đâu?

230 Đường Nguyễn Sư Hồi, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hải Đăng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hải Đăng là:

Khách sạn Hải Đăng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hải Đăng là: https://khach-san-hai-ang.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Bảo An Hotel - Quyết Thắng