Khách Sạn Hải Yến – Hoằng Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RWPM+22W, Biển Hải Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 090 342 43 33
Trang web http://haiyenhotel.vn/
Tọa độ 198.351.163, 10.593.256.339.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hải Yến ở đâu?

RWPM+22W, Biển Hải Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hải Yến như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hải Yến là:

Khách Sạn Hải Yến có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hải Yến là: http://haiyenhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phương Nam Resort - Thuận An, Bình Dương - KP Trung