Khách sạn Hoa tra 6 – Hàng Bạc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16A Ng. Trung Yên, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3926 0119
Trang web
Tọa độ 210.333.787, 1.058.526.914

 


Địa chỉ Khách sạn Hoa tra 6 ở đâu?

16A Ng. Trung Yên, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hoa tra 6 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hoa tra 6 là:

Khách sạn Hoa tra 6 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hoa tra 6 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Như Quỳnh - Phường 7