Khách Sạn Hoàng Anh – Hoằng Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Biển Hải Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá 100000, Việt Nam
Số điện thoại 098 271 36 36
Trang web https://hoanganhhotel.vn/
Tọa độ 198.389.565, 1.059.336.385

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoàng Anh ở đâu?

Biển Hải Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Anh là:

Khách Sạn Hoàng Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoàng Anh là: https://hoanganhhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Quang Minh Đông Hà Quảng Trị - Đông Hải