Khách Sạn Hoàng Gia – P. Diên Hồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99 Wừu, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3875 620
Trang web
Tọa độ 139.734.325, 10.799.825.799.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoàng Gia ở đâu?

99 Wừu, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Gia như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Gia là:

Khách Sạn Hoàng Gia có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoàng Gia là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Du Già Nguyễn Hội homestay - Yên Minh