Khách sạn HOÀNG HÀ – Phú Yên – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 245 ĐL Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên 56000, Việt Nam
Số điện thoại 090 588 64 65
Trang web http://hoanghahotelpy.com/
Tọa độ 131.017.818, 10.930.781.429.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn HOÀNG HÀ - Phú Yên ở đâu?

245 ĐL Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên 56000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn HOÀNG HÀ - Phú Yên như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn HOÀNG HÀ – Phú Yên là:

Khách sạn HOÀNG HÀ - Phú Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn HOÀNG HÀ – Phú Yên là: http://hoanghahotelpy.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  SEN HOUSE HOTEL - Hoằng Tiến