Khách Sạn Hoàng Nhân – Thành Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ AH1, Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3820 868
Trang web
Tọa độ 11.607.074.899.999.900, 10.899.072.579.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoàng Nhân ở đâu?

AH1, Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Nhân như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Nhân là:

Khách Sạn Hoàng Nhân có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoàng Nhân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  PHƯỚC HƯNG 2 - Phường 1