Khách sạn Hoàng Sa – Phường Nhà Mát

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 234B/7 Hoàng Sa, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 091 303 63 34
Trang web https://sites.google.com/view/khachsanhoangsa
Tọa độ 92.098.432, 1.057.436.644

 


Địa chỉ Khách sạn Hoàng Sa ở đâu?

234B/7 Hoàng Sa, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hoàng Sa như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hoàng Sa là:

Khách sạn Hoàng Sa có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hoàng Sa là: https://sites.google.com/view/khachsanhoangsa

Hình ảnh

Xem thêm:  Ninh Binh Valle Montana homestay - Hoa Lư