Khách Sạn Hoàng Thịnh – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 319 Đ. Bà Triệu, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3870 351
Trang web http://www.hotel84.com/lang-son/khach-san-hoang-thinh.html
Tọa độ 218.558.992, 1.067.614.749

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoàng Thịnh ở đâu?

319 Đ. Bà Triệu, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Thịnh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Thịnh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Vân Luxury Hotel - Kinh Dinh