Khách Sạn Holiday Diamond – Hàng Buồm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3929 0646
Trang web http://www.hanoiholidayhotel.com/
Tọa độ 21.036.621.099.999.900, 10.585.237.719.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Holiday Diamond ở đâu?

5 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Holiday Diamond như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Holiday Diamond là:

Khách Sạn Holiday Diamond có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Holiday Diamond là: http://www.hanoiholidayhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn 68 - Phường 3