Khách sạn Hồng Hà – Tp. Pleiku

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu đô thị Cầu Sắt, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3555 777
Trang web https://www.facebook.com/Phone02693555777/
Tọa độ 139.882.517, 10.803.185.699.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Hồng Hà ở đâu?

Khu đô thị Cầu Sắt, Tp. Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Hà là:

Khách sạn Hồng Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hồng Hà là: https://www.facebook.com/Phone02693555777/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel MiA - Phường 2