Khách sạn Hồng Kông – 630000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 05 Lý Tự Trọng Buôn Ma Thuột Dak Lak Province, 630000, Việt Nam
Số điện thoại 0262 3955 693
Trang web https://khachsanhongkong.dak.edu.vn/
Tọa độ 126.915.145, 108.061.224

 


Địa chỉ Khách sạn Hồng Kông ở đâu?

05 Lý Tự Trọng Buôn Ma Thuột Dak Lak Province, 630000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Kông như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Kông là:

Khách sạn Hồng Kông có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hồng Kông là: https://khachsanhongkong.dak.edu.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Habana Thái Nguyên - Tân Thịnh