Khách sạn Hồng Phúc – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 29c Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 281 08 11
Trang web
Tọa độ 119.445.268, 1.084.372.422

 


Địa chỉ Khách sạn Hồng Phúc ở đâu?

29c Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Phúc là:

Khách sạn Hồng Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hồng Phúc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HƯƠNG GIANG HOTEL - Phường 2