Khách sạn Hồng Phương – Đề Thám

Thông tin liên hệ

Địa chỉ M6HG+2GV, QL3, Đề Thám, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 423 333
Trang web
Tọa độ 22.677.612.999.999.900, 1.062.262.816

 


Địa chỉ Khách sạn Hồng Phương ở đâu?

M6HG+2GV, QL3, Đề Thám, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Phương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Phương là:

Khách sạn Hồng Phương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hồng Phương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn DTT Galaxy - Ba Sao