Khách sạn Hùng Vương – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 241 ĐL Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3822 023
Trang web http://www.hungvuonghotel.com/
Tọa độ 131.014.511, 10.930.792.149.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Hùng Vương ở đâu?

241 ĐL Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hùng Vương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hùng Vương là:

Khách sạn Hùng Vương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hùng Vương là: http://www.hungvuonghotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Lim Concept - Phú Mỹ