KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN – Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 098 302 32 38
Trang web
Tọa độ 13.764.691.299.999.900, 10.922.367.949.999.900

 


Địa chỉ KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN ở đâu?

130 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN như thế nào?

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN là:

KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN có website không?

Địa chỉ trang web của KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  A ; Em Hotel - Dong Du - Phước Kiển