Khách sạn Hữu Phước – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 098 562 45 51
Trang web
Tọa độ 13.752.822.199.999.900, 10.921.587.219.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Hữu Phước ở đâu?

34 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hữu Phước như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hữu Phước là:

Khách sạn Hữu Phước có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hữu Phước là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Thái Dương - Thạc Gián