khách sạn HUYỀN 179 – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 29 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66109, Việt Nam
Số điện thoại 0793 793 279
Trang web https://www.facebook.com/kshuyen179/
Tọa độ 11.944.547.199.999.900, 1.084.396.165

 


Địa chỉ khách sạn HUYỀN 179 ở đâu?

29 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66109, Việt Nam

Giờ làm việc của khách sạn HUYỀN 179 như thế nào?

Giờ làm việc của khách sạn HUYỀN 179 là:

khách sạn HUYỀN 179 có website không?

Địa chỉ trang web của khách sạn HUYỀN 179 là: https://www.facebook.com/kshuyen179/

Hình ảnh

Xem thêm:  PHƯƠNG ĐÔNG Hotel - P. An Tảo