Khách sạn Kadupul – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Đ. Trần Đăng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 6262 989
Trang web http://kadupul.vn/
Tọa độ 13.758.143.899.999.900, 1.092.150.604

 


Địa chỉ Khách sạn Kadupul ở đâu?

22 Đ. Trần Đăng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Kadupul như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Kadupul là:

Khách sạn Kadupul có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Kadupul là: http://kadupul.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  HANOI 2 HOTEL (KHÁCH SẠN HÀ NỘI 2) - Trung Sơn