Khách sạn Khang Khang 2 – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39 Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 090 655 26 77
Trang web http://www.khangkhanghotel.com/
Tọa độ 137.541.806, 109.212.865

 


Địa chỉ Khách sạn Khang Khang 2 ở đâu?

39 Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Khang Khang 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Khang Khang 2 là:

Khách sạn Khang Khang 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Khang Khang 2 là: http://www.khangkhanghotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Bạch Đằng - Đ. Đồng Khởi