Khách sạn Khoa Phú – Ninh Kiều

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 093 999 00 00
Trang web
Tọa độ 100.269.327, 10.577.555.149.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Khoa Phú ở đâu?

Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Khoa Phú như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Khoa Phú là:

Khách sạn Khoa Phú có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Khoa Phú là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn King Ly - French Quarter