Khách Sạn Kim Cương 2 – Hội Hợp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7HX5+R35, Hùng Vương, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0888 183 032
Trang web http://kimcuonghotel.vn/
Tọa độ 212.995.184, 1.055.577.476

 


Địa chỉ Khách Sạn Kim Cương 2 ở đâu?

7HX5+R35, Hùng Vương, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Kim Cương 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Kim Cương 2 là:

Khách Sạn Kim Cương 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Kim Cương 2 là: http://kimcuonghotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Duy Khánh - Tam Hiệp