Khách sạn Kim Hoàn – Thanh Son

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 11 Hoàng Diệu, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 590000, Việt Nam
Số điện thoại 097 886 67 07
Trang web
Tọa độ 11.568.210.599.999.900, 108.998.446

 


Địa chỉ Khách sạn Kim Hoàn ở đâu?

11 Hoàng Diệu, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Kim Hoàn như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Kim Hoàn là:

Khách sạn Kim Hoàn có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Kim Hoàn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Happy Day 2 Đà Lạt - Phường 2