Khách sạn Kỳ Hòa – Phường 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 5036
Trang web
Tọa độ 107.722.774, 1.066.749.622

 


Địa chỉ Khách sạn Kỳ Hòa ở đâu?

238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Kỳ Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Kỳ Hòa là:

Khách sạn Kỳ Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Kỳ Hòa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cường Tình Hotel - Tam Đường