Khách sạn La Casa Hà Nội – Hai Bà Trưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3333 5656
Trang web http://lacasahotel.com.vn/
Tọa độ 2.101.624, 10.585.727.999.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn La Casa Hà Nội ở đâu?

17 Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn La Casa Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn La Casa Hà Nội là:

Khách sạn La Casa Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn La Casa Hà Nội là: http://lacasahotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Palace Hotel - Phường 1