KHÁCH SẠN LAM TRÀ 2 , TUY HOÀ, PHÚ YÊN – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ A3 A4Trần Phú, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 098 311 21 37
Trang web
Tọa độ 13.100.158.599.999.900, 1.093.077.368

 


Địa chỉ KHÁCH SẠN LAM TRÀ 2 , TUY HOÀ, PHÚ YÊN ở đâu?

A3 A4Trần Phú, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN LAM TRÀ 2 , TUY HOÀ, PHÚ YÊN như thế nào?

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN LAM TRÀ 2 , TUY HOÀ, PHÚ YÊN là:

KHÁCH SẠN LAM TRÀ 2 , TUY HOÀ, PHÚ YÊN có website không?

Địa chỉ trang web của KHÁCH SẠN LAM TRÀ 2 , TUY HOÀ, PHÚ YÊN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Meliá Danang - Hoà Hải