Khách Sạn Long Hải – Thanh Liên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XCP7+JGH, Thanh Liên, Kim Thành, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 231 39 55
Trang web
Tọa độ 209.865.647, 1.064.138.639

 


Địa chỉ Khách Sạn Long Hải ở đâu?

XCP7+JGH, Thanh Liên, Kim Thành, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Long Hải như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Long Hải là:

Khách Sạn Long Hải có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Long Hải là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Luxe hotel Quảng Bình - Bắc Lý