Khách sạn Mai Lan – Phú Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Nguyễn Văn Huyên, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3825 057
Trang web
Tọa độ 109.370.491, 1.081.043.218

 


Địa chỉ Khách sạn Mai Lan ở đâu?

02 Nguyễn Văn Huyên, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Mai Lan như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Mai Lan là:

Khách sạn Mai Lan có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Mai Lan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Amanda Quảng Bình - Đồng Hới