Khách sạn Mặt Trăng – Moon Hotel – Phú Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ E4 – 58 Khu đô thị du lịch biển, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 094 383 08 35
Trang web http://moonhotel.com.vn/
Tọa độ 10.932.705.499.999.900, 1.081.234.339

 


Địa chỉ Khách sạn Mặt Trăng - Moon Hotel ở đâu?

E4 – 58 Khu đô thị du lịch biển, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Mặt Trăng - Moon Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Mặt Trăng – Moon Hotel là:

Khách sạn Mặt Trăng - Moon Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Mặt Trăng – Moon Hotel là: http://moonhotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn - Massage Hùng Hiếu - Phường 5